# 352 Twarz

Kategorie Daily

1. Rodzice powinni dać dzieciom dwie rzeczy: korzenie i skrzydła.


2. Życie to podejmowanie decyzji i nierozpamiętywanie przeszłości. 


3. Dramatem naszej epoki jest to, że głupota zabrała się do myślenia. 


4. Nosiłam tyle masek, że w końcu straciłam swoją prawdziwą twarz.


5. Terytorium okupowane przez wroga – oto czym jest świat. C.S. Lewis


6. Nie wierzę w te zapewnienia, bo za słowami nie poszły odważne decyzje.


7. To, co praca robi z nami jest ważniejsze od wszystkich innych jej efektów.


8. Corruptissima republica plurimae leges. Zepsute państwo mnoży ustawy. 


9. Jeśli chcesz zbudować statek, naucz ludzi tęsknoty za  morzem. A. Saint-Exupery


10. Odkąd nie szukam siebie samego, wiodę najszczęśliwsze życie, jakie tylko można sobie wyobrazić. Iwan Turgieniew