# 339 Trener

Kategorie Daily

1. Good night, and good luck.


2. Pieniądze się kończą, czas zacząć myśleć.


3. Trener jest tak dobry jak jego ostatni wynik.


4. Przyszłości się nie poznaje, lecz się ją tworzy.


5. Pies co głośno szczeka jeszcze szybciej ucieka.


6. Niemądrze jest trywializować sprawy, których nie rozumiemy.


7. Kto liczy na autorytety, temu niepotrzebny rozum tylko dobra pamięć.


8. Nicolás Gómez Dávila mawiał: lewica nie zawsze morduje, ale zawsze kłamie.


9. Jak widać życie przerosło kabaret, chociaż to o czym mówimy nie jest śmieszne.


10. Im bardziej rośnie w nas potrzeba obrony swych racji, tym silniej odmawiamy ich przeciwnikom.