# 320 Fenomen

Kategorie Daily

1. Jakie częstowanie, takie dziękowanie.


2. Artyści są Bożymi trubadurami piękna.


3. Nie bój się wejść w śmierć, bo jesteś nieśmiertelny.


4. Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym położeniu.


5. Odwaga nie jest brakiem lęku, lecz lękiem pokonanym przez wiarę.


6. Być może istnieją czasy piękniejsze, ale te są nasze. Jean Paul Sartre


7. Nie to, co pokazujemy, lecz to, co staramy się ukryć, jest prawdą o nas.


8. Każdy święty jest grzesznikiem i właśnie na tym polega fenomen świętości.


9. Jedyne przyzwyczajenie jakie należy wpoić dziecku, to by nie nabierało żadnych przyzwyczajeń.


10. Niewolnik ma jednego pana. Człowiek ambitny ma ich tylu, ilu jest ludzi potrzebnych mu do zrobienia kariery.