1. Nie pieniądze są grzeszne, lecz używający je ludzie.


2. To co komu ofiarujesz, otrzymasz z powrotem tysiąckrotnie .


3. Mamy trzech kusicieli: złego ducha, świat oraz nas samych, naszą miłość własną.


4. Gdy prosimy o Ducha, natychmiast Go otrzymujemy. To my potrzebujemy czasu, by Go dojrzeć.


5. Najpewniejszą drogą jest droga cierpienia. Tą drogą szli nasz Zbawiciel, jego Matka i wszyscy święci.


6. Ktokolwiek nie miłuje i nie czci błogosławionej Dziewicy miłością i czcią szczególną, Chrześcijaninem zgoła nie jest.


7. Czymże jest chwilowa przyjemność, jeśli nie 30 srebrnikami, za które wydał Mnie Judasz i które posłużyły na jego zgubę…


8. Jezus nigdy nic nie buduje na pysznych umysłach, lecz wybiera pokornych, którzy wszystką chwałę Jemu oddadzą, nic sobie nie przypisując.


9. Nie wychodźcie zaraz po zakończeniu Mszy św. Pozostańcie przez chwilę w Moim Towarzystwie. Cieszcie się nim i pozwólcie Mi radować się waszym…


10. My chrześcijanie, filozofami nie ze słów, ale z czynów jesteśmy; mądrość nie na pozorach, ale na prawdzie opieramy; z cnót się nie przechwalamy, ale je w sercu pielęgnujemy; na słowa się nie sadzimy, ale jak słudzy i czciciele Boga żyjemy.


Dodaj komentarz