# 318 Wyniki

Kategorie Daily

1. Nie wszystko się godzi, co wolno.


2. U Boga nie liczą się wyniki, tylko wysiłki.


3. Czego nie można zmienić, to trzeba polubić.


4. Upadając i podnosząc się, nauczyłam się iść pod górę.


5. Drzewo nie smagane wiatrem rzadko kiedy wyrasta silne i zdrowe.


6. Mądry człowiek nie czeka na okazje, sam je stwarza. Francis Bacon


7. Postrach: człowiek, który nie ma nic do powiedzenia, ale nie wie o tym.


8. Modlitwa bez miłości to puste słowa, których Bóg nijak nie może zrozumieć.


9. Demokracja nie powinna iść tak daleko, żeby w rodzinie większością głosów decydować, kto jest ojcem.


10. Gdy człowiek na początku jest pewny, kończy na wątpliwości, a gdy zaczyna od wątpliwości, kończy na pewności.