1. Nie ma krzyża bez Jezusa, ani Jezusa bez krzyża.


2. Zajmuję się każdą duszą, jak gdyby tylko ona była na świecie.


3. Dlaczego chcemy mówić o Jezusie, jeśli możemy Mu pozwolić działać przez nas?


4. Wiara jest źródłem modlitwy. Jeżeli źródło wiary wyschnie, nie może płynąć potok modlitwy.


5. Bez zasług Mojego Życia i Mojej Krwi z czym staniecie przed Ojcem? Z nicością, z nędzą i grzechem…


6. Wiem Panie, że w Twoich oczach jeszcze niczego dobrego nie uczyniłem, ale w swojej łaskawości pozwól mi zacząć.


7. Jezus wysyłał apostołów, aby ewangelizowali, a ewangelizując uzdrawiali chorych. Te dwie czynności idą zawsze w parze.


8. Szukaj Boga, a znajdziesz Go. Szukaj Go we wszystkim, a znajdziesz Go we wszystkim. Szukaj Go zawsze, a zawsze Go znajdziesz.


9. Ci, którzy nas prześladują, sobie samym szkodzą, ponieważ ściągają na siebie gniew Boga, a nam wyświadczają dobro, gdyż powiększają nam wieniec własnej chwały.


10. Nawet same prawdopodobieństwo istnienia osoby wystarczyłoby dla usprawiedliwienia najbardziej kategorycznego zakazu wszelkich interwencji zmierzających do zabicia embrionu ludzkiego.


Dodaj komentarz