1. Czasami okularami przez, które widać Jezusa są łzy.


2. Jezus nie uzdrawia, aby udowodnić, że jest Bogiem, ale dlatego, ponieważ jest Bogiem.


3. Gdybyśmy mniej mówili o Panu, a więcej z Panem, jakże szybko nasz świat uległby przemianie.


4. Nawrócenie to nie jest jednorazowy akt, ale proces przemiany serca, który ma trwać przez całe życie.


5. Pan w swoim miłosierdziu oczyszcza i upokarza, abyśmy nie kradli Jego chwały, która należy się wyłącznie Jemu.


6. Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży na świat i tu również przyjdzie zbawienie dla Polski przez Intronizację. 


7. Jeżeli jakaś dusza oddaje Mu się zupełnie, to może być pewna, że ją zaleje łaskami i uczyni z niej niebo, by założył tam swoje mieszkanie.


8. Posługiwać się ustawicznie moim życiem, moją Krwią, moim Sercem, mojemu Sercu zawierzać się bez przerwy i bez lęku – to sekret, którego wiele dusz nie zna dostatecznie.


9. Ludzie odbywają pielgrzymki i szukają miejsc Mojej obecności. Jest to dobre z powodu wszystkich łask, które tam się otrzymuje. Jednak w żadnym objawieniu, ani miejscu nie jestem obecna dłużej niż na Mszy świętej.


10. Jeśli czasem ubodzy, którymi się opiekowaliśmy musieli umierać z głodu, to nie dlatego, że Bóg nie zatroszczył się chleb dla nich. Ale dlatego, że ty i ja – niczym ich nie obdarowaliśmy, nie daliśmy im chleba, nie daliśmy im odzieży, dlatego że nie rozpoznaliśmy Chrystusa, gdy raz jeszcze przyszedł w ubogim, głodnym, samotnym, bezdomnym człowieku.


Dodaj komentarz