1. Chcę wszystkiego, co mi się sprzeciwia.


2. Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie.


3. Nikt nie traktuje człowieka tak poważnie jak chrześcijaństwo.


4. Mały człowiek jest mały nawet na szczycie góry. Olbrzym jest wielki i w jaskini.


5. Człowiek, który nie potrafi znieść małych strat, często obraca w ruinę wielkie plany.


6. Zbytek bogatych jest tym, co konieczne biednym. Mamy cudzą rzecz, kiedy mamy to, co nam zbywa.


7. Ileż to razy ludzie marnują chwilę obecną, a dopiero poniewczasie żałują jej, kiedy już minęła bezpowrotnie.


8. Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko.


9. Pytanie, czy wybrać zachód czy wschód, to jak zastanawianie się, w jakich obozach będzie nam lepiej, w Dachau, czy na Kołymie. 


10. Człowiek traktowany takim, jakim jest staje się gorszym, ale jeżeli traktuje się go takim, jakim powinien być, staje się tym, kim powinien być.