# 288 Utrapienia

Kategorie Daily

1. Kościół to Boski weksel wystawiony światu.


2. Wielu służy diabłu, mimo że weń nie wierzy.


3. Śpiesz się powoli – spóźnić się zawsze zdążysz.


4. A jak byśta czegoś potrzebowali – to sobie kupta!


5. Ja chcę przy tobie się zestarzeć, a nie przez ciebie.


6. Zasypiasz z marzeniem budzisz się z rzeczywistością.


7. Prawdę należy mówić tylko temu, kto chce jej słuchać.


8. Żyj, a będą cię nienawidzić, umrzyj, a będą cię opłakiwać.


9. Liberałowie okradają biednych i słabych socjaliści i komuniści wszystkich.


10. Nadzieja jest siłą dzięki której utrapienia tego świata rysują się jako sytuacje próby.