1. Pragnienia matek znajdują echo w duszach dzieci.


2. Mały błąd na początku jest wielkim błędem na końcu.


3. Zabierz pokusy – a nikt nie będzie zbawiony. Abba Antoni


4. To niełatwe drzewo w uprawie, ale rodzące wspaniałe owoce.


5. Z natury jestem oszczędny w pochwałach, a szczodry w krytyce.


6. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi; Bo u Chrystusa my na ordynansach Słudzy Maryi!


7. Im bardziej świat tobą pogardza, tym bardziej Twoje serce powinno drżeć z radości, bo jest to dowodem na to, że należysz do Boga.


8. Jeśli wciąż ktoś cię atakuje i gryzie to znaczy, że jesteś dobry, że nie utraciłeś smaku! A ci którzy cię gryzą, nawet nie wiedzą, że umierają z głodu.


9. Jak bowiem niewyobrażalnie silną trzeba mieć wiarę, by bardziej uwierzyć w NIC niż w COŚ! – że NIC jest przyczyną zaistnienia świata i wszelkiego bytu!


10. Doskonała miłość bliźniego polega na tym, by znosić błędy innych, nie dziwić się wcale im słabościom, budować się nawet najdrobniejszymi aktami cnót, które u nich spostrzegamy.