# 280 Wyznawcy

Kategorie Daily

1. Podróż w głąb siebie to podróż najtrudniejsza.


2. Nie wszystko to co gorzkie i trudne jest wolą Boga.


3. Kto nie za wiele mniema o sobie, jest kimś więcej niż przypuszcza.


4. Życie jest mostem – przejdź, ale nie buduj na nim swojego mieszkania!


5. Nadejdzie dzień, kiedy będziemy dziękować Bogu za zesłane nam krzyże.


6. Najtrudniej jest kontrolować samego siebie i być wobec siebie krytycznym.


7. Wyznawcy uśmiercania żywych z reguły nie wierzą we wskrzeszanie zmarłych.


8. Ubóstwo polega na tym, by brakowało nam rzeczy nie tylko przyjemnych, ale i koniecznych.


9. Oto jest dzień, w którym rozstrzygnął się odwieczny bój: mors et vita duello conflixere mirando!


10. Wolałabym raczej popełnić błędy w imię dobroci i miłości aniżeli czynić cuda żywiąc w sercu nieżyczliwość i surowość.