1. W okopach nie ma ludzi niewierzących.


2. Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej.


3. To mi tyle pomoże jak umarłemu kadzidło.


4. Najtrudniej jest nawrócić się ludziom pobożnym.


5. Oczekiwanie na karę boli bardziej niż sama kara.


6. W cuda wierzą tylko dwie kategorie ludzi – święci i dzieci.


7. Jeszcze kilka takich murów zburzymy, a dach jak nic spadnie nam na głowę.


8. Miejmy nadzieję nieskończoną, żeby osiągnąć skończone rezultaty. Leszek Kołakowski


9. A leader is a man who can adapt principles to circumstances. Gen. George S. Patton 


10. Świat nie będzie szczęśliwy, dopóki ostatniego króla nie udusi się kiszkami ostatniego księdza.