1. Jedynie cierpienie może rodzić dusze dla Jezusa.


2. Miłującym Boga wszystko pomaga ku dobremu, nawet grzech.


3. A któż dzielniej wojuje niż ten, kto stara się pokonać samego siebie?


4. Jako że mamy wolną wolę to wiele rzeczy na tym świecie dzieje się nie po myśli Boga.


5. Twoją chwałą jest to, by Chrystus został uwielbiony; twoim przywilejem jest głoszenie Ewangelii.


6. Zakosztowawszy radości Niedzieli Palmowej, czy nie wydaje ci się normalne doświadczenie Wielkiego Tygodnia?


7. Najlepszy akt wiary ma miejsce wówczas, gdy wierzymy, że Bóg jest większy od naszej wiary i nie może być uzależniony od nas.


8. Powiedz duszom, córko Moja, że daję im na obronę Swoje miłosierdzie, walczę za nich Sam jeden i znoszę sprawiedliwy gniew Ojca Swego.


9. Niebo czeka od każdego z nas ostatecznego słowa: tak lub nie. I wobec tego oczekiwania obojętność jest niepojętym, najdziwaczniejszym z szaleństw.


10. Duch Święty nie jest darem danym tylko po to, by się nim radować w głębi serca, ale specjalną siłą do ogłoszenia światu, że Chrystus żyje i daje życie tym, którzy wierzą w Jego imię.


Dodaj komentarz