# 237 Gniew

Kategorie Daily

1. Oszczerstwa nie znoszą milczenia.


2. Tylko głupiec nie ma wątpliwości. Karel Capek


3. Drzewo wolności trzeba podlewać krwią patriotów i tyranów.


4. Ira sine veribus vana est. Gniew nie poparty siłą jest próżny. Liwiusz


5. Clive Staples Lewis stwierdził, iż przyjemność jest pomysłem Boga, nie diabła.


6. Mężczyzna może dotąd kochać dwie kobiety, dokąd jedna z nich się nie zorientuje.


7. Mądrość nie jest zaprzeczeniem głupoty, ale głupota jest zaprzeczeniem mądrości.


8. Demokracja: nieudacznicy wybierają łajdaków, którzy rządzą z korzyścią dla spryciarzy.


9. Oszustwem jest pragnąć męczeństwa i nie znosić po chrześcijańsku trudów codziennego życia.


10. Miłość, czystość i pokora to trzy królowe, które zawsze kroczą razem i nie mogą istnieć bez siebie.

Dodaj komentarz