# 231 Przywilej

Kategorie Daily

1. Wolność to zdolność do samodyscypliny.


2. Złota zasada – dziś zasady ustala ten kto ma złoto.


3. Praca jest ceną jaką musimy zapłacić za przywilej życia.


4. Quid leges sine moribus? Cóż znaczą ustawy bez obyczajów?


5. Kara jest sprawiedliwością dla niesprawiedliwych. Aurelius Augustinus


6. Istnieje wiele sposobów by nie ulec pokusie, lecz najpewniejszy to tchórzostwo.


7. Niech stoi ten dom, dopóki mrówka nie wypije wody mórz, a żółw nie obieży całego świata.


8. Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.


9. Po wygranych wyborach trzeba zapomnieć o 100 pierwszych telefonach, a po przegranych 100 pierwsze zapamiętać.


10. Pascal mówił, że na końcu każdego odkrycia pojawia się świadomość, jak zacząć opowiadać o swoim odkryciu, żeby zrozumiał to drugi człowiek.

Dodaj komentarz