# 227 Camembert

Kategorie Daily

1. Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza.


2. Kiedy Bóg skreśla to tylko dlatego, że jest gotowy coś napisać.


3. Jaki jest najlepszy rząd? Ten, który uczy nas rządzić nami samymi.


4. To, co nazywamy hojnością, jest zwykle próżnością robienia prezentów.


5. Nic nie odrzuca ludzi od religii bardziej niż hipokryzja tych, którzy wyznają ją jedynie słowami.


6. Największy głupiec może zadać pytanie, na które najmądrzejszy nie będzie umiał odpowiedzieć.


7. Problemy polityczne są jak ser camembert: gdy odkłada się je na dłużej, to zaczynają cuchnąć i rozłażą się.


8. Czy chrześcijaństwo nie powinno być, jak chce prawosławny teolog Paul Evdokimov – „marszem życia przez cmentarze świata”?


9. Najbardziej niezwykłą rzeczą na tym świecie jest zwyczajny mężczyzna i zwyczajna kobieta oraz ich zwyczajne dzieci. Gilbert Keith Chesterton


10. Dopóki mężczyzna nie pozna, że jest mężczyzną, ciągle będzie próbował udowodnić, że nim jest – jednocześnie wzdragając się przed wszystkim, co mogłoby ujawnić, że nim nie jest.

Dodaj komentarz