# 215 Troski

Kategorie Daily

1. Czyń sprawiedliwie i nie lękaj się nikogo.


2. Pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej.


3. Kto szuka przyjaciela bez wad, pozostanie bez przyjaciela.


4. Z przebaczeniem pierwszy wychodzi ten kto jest dojrzalszy.


5. Troski rozpuszczają się w dobrze odmówionej modlitwie, jak śnieg w słońcu.


6. Charakter człowieka poznaje się dopiero wtedy, gdy staje się on przełożonym.


7. Dobra rada to coś, co człowiek daje, gdy jest już za stary, by dawać zły przykład.


8. Aby kogoś owocnie poprawić, nigdy nie należy czynić mu wyrzutów w obecności innych.


9. Niemądry to wędrowiec, który pociągnięty urokiem ukwieconych łąk zapomina dokąd miał zamiar skierować swe kroki.


10. Życie to wybór. To TWOJE życie. Wybieraj więc świadomie i mądrze w zgodzie ze sobą. Szczęście nie przyjdzie samo – potrzebuje Twojej decyzji i konsekwentnych wyborów!

Dodaj komentarz