# 211 Gazety

Kategorie Daily

1. Chcesz ocenić człowieka, pozwól mu rozkazywać.


2. A wszystkie nasze dobre czyny jak skrwawiona szmata.


3. Rób wszystko to i tylko to co do ciebie należy, a to wystarczy.


4. Służąc innym, możemy sami zauważyć czym zostaliśmy obdarzeni.


5. Nikt nie jest zadowolony ze swojej fortuny, każdy ze swego rozumu.   


6. Żeby przybliżyć się do przeznaczenia, trzeba oddalić się od drogowskazu.


7. Większego trzeba rozumu, aby czyjejś dobrej rady posłuchać, niż aby jej komu udzielić.


8. Wolność nie może być ustanowiona bez moralności, a moralność bez wiary. Alexis de Tocqueville


9. Są trzy rodzaje kobiet: te bez których nie możemy żyć, te z którymi nie możemy żyć i te z którymi musimy żyć.


10. Nie chcemy Kościoła, który, jak piszą gazety, zmienia się wraz ze światem. Chcemy Kościoła, który zmieni świat.

Dodaj komentarz