# 210 Wino

Kategorie Daily

1. Najlepsze mienie to czyste sumienie.


2. Poznać łatwo w starości, jaki kto był w młodości.


3. Noc, miłość i wino – one nie mogą rozsądnie doradzać.


4. Co stary widzi siedząc, tego młody nie dostrzeże stojąc.


5. I received nothing I wanted. I received everything I needed.


6. Pokój nie jest skutkiem starań o pokój, lecz o sprawiedliwość.


7. Kto przywiązuje się do dobrego drzewa zyskuje dobry cień. Miguel Cervantes


8. Przeciwności to szkoła, która niszczy i powala podłych; wskrzesza i hartuje silnych.


9. Najwięcej cierpień powoduje nie sama krzywda, której się doznaje, ale fakt, że nie chcemy jej przebaczyć.


10. Jeśli mężczyzna nie jest w stanie zapanować nad własną namiętnością, nie świadczy to o sile jego popędu, ale o słabości jego charakteru.

Dodaj komentarz