1. Nawracajcie się, a innym głoście Ewangelię.


2. Mogę pojąć wszechmoc Boga, ale nie da się zrozumieć jego pokory.


3. Człowiek, który nie wierzy w Boga jest gotów uwierzyć we wszystko.


4. Wierzący nie oczekuje niczego od siebie, ale wszystkiego spodziewa się od Pana.


5. Jezus szuka dusz szaleńczych w miłowaniu Go. Gdy znajdzie taką duszę, radość Jego Serca jest bez granic.


6. Sakrament, choć działa własną mocą – ex opere operato – w przypadku braku wiary pozostaje bezowocny.


7. Drodzy młodzi, nie zakopujcie waszych talentów, darów które Bóg wam dał! Nie lękajcie się marzyć o wielkich rzeczach!


8. Dramat człowieka nie polega na tym, że cierpi, ale na tym, że jest to cierpienie zmarnowane, niepotrzebne, odrzucone.


9. Kiedy zbliżymy zanadto do siebie świętość i cuda i będziemy je traktować jako przyczynę i skutek, ryzykujemy przekonanie, że cuda sprawie święty, a nie moc Boża.


10. Do umiłowania Pana Jezusa nie potrzeba nadzwyczajności ani cudów, lecz potrzeba cudu unicestwienia i pokory… Gdy dojdziemy do dna przepaści swej nicości, wtenczas nasze dusze będą prawdziwie utwierdzone w Panu Bogu. To jest droga najmniejszych dzieci Bożych!


Dodaj komentarz