1. Bellum omnia contra omnes.


2. Człowiek jest słabszy od swoich słów.


3. Big things often have small beginnings.


4. Łatwiej zdobyć sukces, trudniej na niego zasłużyć.


5. Jestem zbyt zarozumiały, żeby się na pana obrazić.


6. Cytując Romka i Tomka: chcę ucząc, bawić, bawiąc, uczyć.


7. Gdyby młodość wiedziała, gdyby starość mogła! Henri Estienne  


8. Nauka bez miłości nadyma, miłość bez nauki buduje wprawdzie siebie, ale nie bliźniego.


9. Odrzucać pochwałę to zdradzać pragnienie usłyszenia jej ponownie. F. de la Rochefoucauld


10. Jest podobny do psa, który wyobraża sobie, iż rozumie się bardzo dobrze na broni palnej, ponieważ jego przywiązanie i instynkt polowania umożliwiają mu cieszenie się strzelaniną.


Dodaj komentarz