# 187 Najlepsze

Kategorie Daily

1. Lepsza cnota w błocie, niż niecnota w złocie.


2. Mowa jest skuteczna wówczas, gdy przemawiają czyny


3. Każdy kto idzie za Jezusem najlepsze zawsze ma przed sobą.


4. Ignoramus et ignorabimus. Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć.


5. Aby samemu stać się lepszym, nie musisz czekać na lepszy świat.


6. Jeden sprawiedliwy robi diabłu więcej kłopotów, niż milion ślepych wyznawców.


7. Człowiek bardzo się uskarża przy każdym bólu, a tak rzadko się cieszy gdy go nie czuje.


8. Cechą dusz mężnych, szlachetnych i serc ofiarnych jest pozostawanie w tyle, by inni byli ponad nimi.


9. Wielkim nieszczęściem, wielką biedą naszych czasów nie jest to, że istnieją bezbożni, lecz że są przeciętni chrześcijanie.


10. Pod pozorem oświecenia zeszliśmy w taką ciemność niewiedzy, że wydaje się niemożliwym, to co dla starożytnych było jasne.

Dodaj komentarz