1. Pan Bóg patrzy inaczej, nie widzi choroby, lecz uzdrowienie.


2. Powołanie nie jest moim darem dla Boga, ale, na odwrót, jest to Jego dar dla mnie.


3. Czegóż odmówi Bóg modlitwie wypowiadanej w Duchu i prawdzie, skoro sam jej się domaga?


4. Jaki z tego pożytek, gdy ktoś mówi, że wierzy a nie potwierdza tego czynami? Czy taka wiara może go zbawić?


5. Nie modlę się dlatego, że jestem święta, ale dlatego, że chcę zostać świętą i potrzebuję, by Jezus był moim nauczycielem.


6. Do Jezusa trzeba podejść, co nie zawsze jest łatwym zadaniem. Jednak, gdy On dostrzeże Twoją wiarę, to już nie ma rzeczy niemożliwych.


7. Skoro Bóg, który niczego nam nie zawdzięcza, gotów jest udzielić nam nie mniej niż samego siebie, to czy my odpowiemy Mu jedynie ułamkiem siebie?


8. Chrzest w Duchu Świętym nie jest sakramentem, ale jest czymś więcej niż chwilowa łaska, gdyż pomaga nam pojąć moc Ducha Świętego i jej doświadczyć.


9. Jakim prawem głosicie Ewangelię, jakim prawem uzdrawiacie, jakim prawem wyrzucacie złe duchy? Odpowiedź jest ta sama, co w dzisiejszej Ewangelii: Bożym prawem!


10. Nie martw się, jeśli nie otrzymujesz natychmiast od Boga tego, o co Go prosisz. Oznacza to, że chce On przysporzyć ci dobra przez twoją wytrwałość w pozostawaniu z Nim na modlitwie.