1. Człowiek widzi czyny, a Bóg waży intencje.


2. Zwykle pokusa jest znakiem, że już zbliża się ukojenie.


3. Pan Jezus gorącej pragnie dać nam łaski, aniżeli my go o nie prosimy.


4. On kocha ciebie dlatego, że jesteś jego dzieckiem, nie dlatego, że jesteś tego wart.


5. Judasz też wyrzucał demony, jak wszyscy inni apostołowie, potem Szatan wstąpił w niego.


6. Synu bardziej miła mi jest cierpliwość i pokora wobec trudności niż wielkie ukojenie i pobożność w pomyślności.


7. Pamiętajcie, że nie jesteśmy z tej ziemi. Mamy tu misje do spełnienia: zbawienie duszy i danie wszystkim dobrego przykładu.


8. Ale jak to zwykle bywa, człowiek w jednorazowym akcie jest gotów wszystko Bogu oddać, a potem gotów jest z powrotem wszystko sobie przywłaszczyć.


9. Dziś dał mi Pan poznać swe zagniewanie na ludzkość, że zasługuje przez swe grzechy na skrócenie dni, ale poznałam, że istnienie świata podtrzymują dusze wybrane, to jest zakony. Biada światu, jeśli braknie zakonów.


10. Grzesznicy nie zwracają na to uwagi, że jeden grzech ciężki, w którym mają upodobanie, wystarczy aby byli na wieki potępieni. Skoro tedy grzesznik wypełni liczbę grzechów, które dla niego Bóg przewidział, już na pewno od Boga odrzucony będzie.


Dodaj komentarz