# 169 Nauczyciel

Kategorie Daily

1. Demokracja prowadzi do dyktatury. Platon


2. Nauczyciel przychodzi, gdy uczeń jest gotowy.


3. De omnibus dubitandum. O wszystkim wątpić. Rene Descartes


4. Należy bezwzględnie trzymać się zasad, ale przekazywać trzeba je miękko.


5. Jedyną rzeczą jaką należy się bać, jest sam lęk. Franklin Delano Roosevelt


6. Myśli służą usprawiedliwieniu ludzkich występków, a słowa ukryciu myśli. Voltaire


7. Teraz dopiero, patrząc w lustro, dostrzegam na swojej twarzy rysy człowieka, którego się wstydzę.


8. Małżeństwo zawiera się po to, by wspólnie nieść troski, których by się nie miało, gdyby się nie było żonatym.


9. Nie odzywając się w towarzystwie ryzykujesz uznanie za głupka, odzywając się rozwiejesz wszelkie wątpliwości. Oscar Wilde


10. Życie można przeżyć tylko na dwa sposoby: albo tak, jakby nic nie było cudem, albo tak, jakby wszystko było cudem. Albert Einstein

Dodaj komentarz