#164 ZAPROSZENIE

Kategorie Spiritual

1. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana.


2. Lepiej mów mniej niż więcej, zostawiając resztę i powierzając wszystko Panu Bogu.


3. Dobry Bóg odpłaci rajem temu, kto idzie oddać życie za dusze, jak też i temu, kto przychodzi z pomocą misjom.


4. Nauka miłości zaczyna się od pozostawienia czystej łazienki i cichego zamykania drzwi ze względu na drugiego człowieka.


5. Jest tylko jedna rzecz do zrobienie w ciągu tego życia, kochać, kochać Jezusa z całych sił naszego serca i zbawiać dla Niego dusze, aby był kochany.


6. Musicie wiedzieć, że Bóg jest naszym Bogiem i że nasze serce jest Jego domem. Rozważajmy miłość Jezusa ku nam i Jego zatroskanie o nas i trwajmy w pokoju.


7. Nie wszyscy mogą pościć, podejmować długie podróże dla chwały Bożej. Nie wszyscy mogą dawać bogatą jałmużnę, ale wszyscy mogą kochać Boga. Wystarczy tego chcieć.


8. Aby miłować zgodnie z wolą Boga, trzeba żyć w Nim i żyć Nim: Bóg jest pierwszym domem człowieka, i jedynie ten, kto przebywa w Nim, płonie ogniem miłości Bożej, zdolnym rozpalić świat.


9. Pierwsze zaproszenie, które chce do was skierować, młodzi mężczyźni i kobiety, jest takie: Nie lękajcie się! Nie bójcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości. Przyszłość i pokój jest w waszych sercach.


10. Jezus jest Przyjacielem, który nigdy was nie opuszcza. On zna każdego z osobna, osobiście; zna was po imieniu, idzie za wami, towarzyszy wam, kroczy z wami każdego dnia; bierze udział w waszych radościach i pociesza was w chwilach bólu i smutku. Jezus jest Przyjacielem, bez którego nie można się obejść, kiedy już spotkało się Go i zrozumiało się, że On nas kocha i chce być przez nas kochany.