1. Kto się milczeniu przyłoży, stawa się z niego tron Boży.


2. Bóg nie nakazuje nam uczucia, którego nie możemy w sobie wzbudzić.


3. Bóg chce, aby twoja nędzą była tronem Jego miłosierdzia, twoja niemoc źródłem całej Jego mocy.


4. Bez Miłości wszystkie dzieła są niczym, nawet takie najwspanialsze jak wskrzeszenie zmarłych i nawracanie narodów.


5. Wypłyńmy na głębię rozległego morza świata i odpowiadając na zachętę Jezusa, zarzućmy bez lęku sieci, ufni w Jego stałą pomoc.


6. Kościół widzi w Maryi, Niewieście Eucharystii najwierniejszą ikonę samego Kościoła i kontempluje Ją jako niezastąpiony wzór życia eucharystycznego.


7. Gdy zamykasz drzwi twego umysłu, Chrystus pozostaje na zewnątrz. Wprawdzie zdołałby wejść, ale nieproszony nie chce się wdzierać, nie chce zmuszać niechętnych.


8. Współżycie przedmałżeńskie nie dlatego jest grzechem, ponieważ Bóg jest złośliwy i odmawia każdej przyjemności człowiekowi, ale dlatego jest grzechem, ponieważ przynosi fatalne skutki w przyszłości.


9. Niektórzy uczniowie są jak gąbka, wchłaniają wszystko. Inni są jak lejki, tyle ile wchodzi, tyle wychodzi. Inni jeszcze jak filtry, przepuszczają wino, a zatrzymują moszcz. Inni wreszcie są jak łopata do wiania zboża, zatrzymują ziarno, odrzucając plewy.


10. Od stołu eucharystycznego odchodzimy, jakoby lwy ogniem ziejące, straszni szatanom, rozpamiętując, kto to jest naszą Głowa i jak wielką miłość nam okazał. Ta Krew godnie przyjęta, czarta odstrasza, aniołów do nas przywołuje, samego Pana aniołów sprowadza. Ta Krew przelana cały świat obmywa. To jest ta cena świata; to jest cena, za którą Chrystus Pan Kościół kupił.