# 138 Nauczyciel

Kategorie Daily

1. Life is hard. Pray hard.


2. Nie zmienia się konia w trakcie przeprawy.


3. Samotny może być Bóg albo zwierzę. Arystoteles


4. Nie ma takiego zamka, do którego nie znalazłby się wytrych.


5. Gdy już nic nie można zrobić, dobrze jest rozumieć co się dzieje.


6. Przez dobre uczynki zmusić do milczenia niewiedzę ludzi głupich.


7. Jedynym bogactwem, które pozostanie ci na zawsze będzie to, co ofiarowałeś.


8. Nie ten jest cywilistą kto jest prawnikiem, ale ten jest prawnikiem kto jest cywilistą.


9. Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwość – najdoskonalszy nauczyciel. Fryderyk Chopin


10. Kiedy padyszachowie wiozą zboże, kapitan nie troszczy się jakie wygody mają myszy na statku.

Dodaj komentarz