# 132 GOSPODARZ

Kategorie Spiritual

1. Panie przyjdź mi z pomocą bo obawiam się sam siebie.


2. Łatwiej powiedzieć, czym On nie jest, niż czym jest. Bóg jest niewysłowiony.


3. Czego Bóg może odmówić swoim dzieciom, skoro już wcześniej pozwolił im być Jego dziećmi?


4. Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie adorował; grzeszylibyśmy, gdybyśmy Go nie adorowali.


5. To jedna z charakterystycznych cech prawdziwego i głęboko wierzącego katolika, że chce swoim szczęściem dzielić się z bliźnimi.


6. Kto siebie miłuje, ten nie może miłować Boga. Kto miłuje siebie, zabiega o chwałę własną, kto zaś miłuje Boga, szuka chwały swojego Stwórcy.


7. Używajcie dwóch duchowych skrzydeł, to jest, pobożności maryjnej i pobożności eucharystycznej. Na tych dwóch skrzydłach szybko podniesiecie się do nieba.


8. Wszystkie grzechy są odpuszczalne i Bóg je nam przebacza. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są nieodpuszczalne, gdyż tu człowiek odrzuca łaskę Bożą, nie chce jej przyjąć.


9. Chrześcijanin powinien cieszyć się z krzyży, bo gdy jest sprawiedliwy, to cierpiąc zarabia na nagrodę; gdy jest grzesznikiem, cierpienie go poprawia i będzie mu poczytanie jako pokuta za grzechy.


10. Niezwykły to stół, przy którym sam gospodarz staje się pokarmem. Nikt siebie nie daje za pokarm; czyni tak jedynie Chrystus Pan. Zrozumieli męczennicy, co spożywali i pili, skoro odpłacili tym samym.