# 128 CZAS

Kategorie Spiritual

1. Niewątpliwie religia nadaje sens cierpieniu, ale nie cierpiętnictwu.


2. Kiedy szatanowi udaje się odciągnąć dusze od Komunii świętej, osiąga swój cel.


3. Kto prawdziwie spotkał Chrystusa nie może zatrzymywać Go dla siebie, ale winien Go głosić.


4. Nieszczęścia Bóg pozostawił tylko dlatego na świecie, aby przypominały nam o tym, że poza Bogiem nie ma szczęścia.


5. Solą ziemi nazwał Pan uczniów, gdyż mądrością z nieba przywracają świeżość nadpsutym przez szatana ludzkim sercom.


6. Kościół wciąż patrzy ku przyszłości, wciąż wychodzi na spotkanie coraz to nowszych pokoleń. Chrystus jest wciąż młody, a Duch Święty nieustannie działa.


7. Nie rób nic, czego nie zrobiłby Chrystus, ani nie mów słów, których by On nie wypowiedział, gdyby znalazł się na twoim miejscu, miał twój wiek i twoje zdrowie.


8. Ach! jakże cenną wartością jest czas! Szczęśliwi ci, którzy potrafią go dobrze wykorzystać, ponieważ w dniu sądu wszyscy będą musieli ściśle zdać z niego sprawę przed Najwyższym Sędzią.


9. Eucharystia jest źródłem wszelkiej formy świętości i każdy jest wezwany do pełni życia w Duchu Świętym. Iluż świętych uczyniło autentycznym swoje życie dzięki pobożności eucharystycznej!


10. Techniczne środki ewangelizacji są dobre, ale choćby były absolutnie doskonałe, nie zastąpią cichego tchnienia Ducha Świętego. Również najlepsze przygotowanie głosiciela nie da wyniku bez Niego. I żadna wymowa nie zdoła poruszyć człowieka bez Jego tchnienia.