# 127 EUCHARYSTIA

Kategorie Spiritual

1. Dziesięć tysięcy trudności nie powoduje jednej wątpliwości.


2. Dlaczego tak często prosisz aby Duch Święty cię napełnił? – Bo przeciekam.


3. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach.


4. Życie jest kolekcją ran. Właściwie nie powinniśmy mówić ile mamy lat, tylko ile zranień. I to byłoby właściwsze.


5. Nigdy nie bądźcie ludźmi smutnymi: chrześcijanin nigdy nie może być smutny! Nie ulegajcie nigdy zniechęceniu!


6. Siła ewangelizacji bardzo się pomniejszy, jeśli głosiciele Ewangelii będą podzieleni między sobą, skutkiem różnych przyczyn podziału.


7. Eucharystia jest wszechmocnym lekiem na grzechy. Jeżeli oczyścimy się z wielkich, zetrze drobne, dając nam siłę, aby unikać jednych i drugich.


8. Wielu dąży do doskonałości, niewielu ją osiąga. Czy wiecie dlaczego? Ponieważ nie idą z pełnym zaufaniem Bogu i zawierzeniem się Jego Ojcowskiej Opatrzności.


9. Obecność Jezusa Chrystusa oraz wylanie Ducha Świętego są wydarzeniami, które mogą w sposób trwały konfrontować się z każdą rzeczywistością kulturową, aby ją poddać działaniu ewangelicznego zaczynu.


10. Trzeba posiłkować się środkami ludzkimi, jakby nie było boskich; i boskimi jakby nie było ludzkich. Jeżeli, aby czegoś dokonać, chcesz bazować na swoich własnych siłach, nic nie dokonasz; jeżeli chcesz, aby Bóg działał sam, nie będziesz mieć żadnej zasługi.