# 125 WINOGRONO

Kategorie Spiritual

1. Wśród pogan niewielu jest ateistów.


2. Bóg nikogo nie potępia, człowiek sam wybiera potępienie.


3. Jesteś tyle wart, ile zapłacił za ciebie Jezus. Jesteś wart życia Jezusa.


4. Gdybym wierzył, że w Eucharystii jest Bóg przez resztę życia nie wstałbym z kolan.


5. Najwięcej zasadzek złego ducha w drodze do Boga ukrywa się tam, gdzie człowiek najmniej się ich spodziewa.


6. Bóg nigdy się nie spóźnia! Jego wyczucie właściwego czasu jest doskonale, ale my czasem się oskarżamy-bo to nasze poczucie czasu jest niewłaściwe.


7. Wiara jest owocem duszy, a nie ciała. Kto chce doprowadzić kogoś do wiary, musi umieć dobrze przemawiać i poprawnie rozumować, a nie uciekać się do przemocy i gróźb.


8. Zemstą prawdziwego katolika jest przebaczenie i modlitwa za osobę, która obraża. To samo, co powiedziałeś, powiedz inaczej, bez gniewu, a wówczas twoje rozumowanie nabierze siły i nie obrazisz Boga.


9. Wartość epoki chrześcijańskiej mierzy się przede wszystkim zdolnością wyboru. Ewangelia jest zdolnością do wyboru absolutnego, wyłącznego, całkowitego, natychmiastowego, bez tęsknoty i powrotów.


10. Duch Święty jest przewodnikiem duszy, bez Niego nic nie można. Dusza, z Duchem Świętym, jest jak winogrono, z którego wydobywa się smakowity likwor, kiedy się je ściśnie. Bez Ducha Świętego dusza jest jak kamień, z którego nic nie można wycisnąć.