# 109 Udawanie

Kategorie Daily

1. Ordnung muss sein.


2. Ino oni nie chcom chcieć. Stanisław Wyspiański 


3. Relatywizm moralny jest gorszy od wojującego ateizmu.


4. Autentyczny dokument nie oznacza prawdziwości jego treści.


5. Więcej wysiłku wymaga udawanie, że się wie niż dowiedzenie się.


6. Lepiej jest cierpieć dla Boga, niż cudów dokonywać.  Jan od Krzyża 


7.  Kobiety nie można zmienić. Można zmienić kobietę, ale to nic nie zmienia.


8. Już Franz Kafka zauważył, że 'najcięższe kajdany są z papieru kancelaryjnego’.


9. Soyons realistes, demandons l’impossible. Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego.


10. Mała to cnota dochować tajemnicy; natomiast ciężką jest winą wygadać się z tym o czym powinno się milczeć. Owidiusz 

Dodaj komentarz