1. Człowiek czci tyle bożków, ile kultywuje nałogów.


2. Jezus nigdy nie jest bez krzyża, a krzyż nigdy nie jest bez Jezusa.


3. Jeśli ktoś zna odpowiedzi na wszystkie pytania, dowodzi to, że Bóg nie jest z nim.


4. Ojcu niebieskiemu spodobała się nie śmierć Jezusa, ale wola Tego, który dobrowolnie umierał.


5. Koncentracja na problemie i okolicznościach wywołuje lęk. Koncentracja na Bożych obietnicach rodzi wiarę.


6. Bardziej Bóg pragnie od ciebie choćby najmniejszego stopnia czystości duszy, niż największych dzieł, jakich możesz dokonać.


7. Trzeba raczej dziękować Panu, że utrzymuje w nas to pragnienie podobania się Jemu, chociaż nasze uczynki słabo odpowiadają temu pragnieniu.


8. Nie proszę, aby pozbawiono mnie bólu, ponieważ jest to wynagrodzenie świętych. Proszę jednak o to, aby nie być opuszczonym w bólach natury, bez pocieszenia Twojego Ducha.


9. Cnoty, które zdobywamy z trudem, są zwykle bardzo cenne, najwspanialsze i bardzo stabilne od tych, które nabyliśmy ze smakiem i łagodnością ducha. W czasie suszy, w trudnościach, w cierpieniu cnota zapuszcza swoje korzenie.


10. Wiele razy, gdy słyszymy Słowo Boże, nasze serce skłonne jest szukać wymówek i zapewniać nas o tym, że bardziej tyczy się to sąsiada, koleżanki czy kolegi, a nie mnie! A tymczasem, jeśli powstaje w nas już taka myśl, to znak, że Słowo właśnie w nas pracuje bardzo mocno i przynagla nas do zmiany życia!