1. Bóg nie jest po naszej stronie, ale liczę na to, że ma nas po swojej.


2. Gdy Bóg milczy, to ludzie krzyczą. Gdy przemawia, to ludzie zatykają sobie uszy.


3. Naśladowca Chrystusa nie jest człowiekiem miękkim i tchórzliwym, ale mężnym i wiernym.


4. Im bardziej obejmujemy krzyż, tym mocniej obejmujemy Jezusa, który jest do niego przybity.


5. Bóg zsyła krzyże w miarę sił człowieka: cnotliwy musi więcej cierpieć, niż zwyczajny chrześcijanin, a święty więcej niż cnotliwy.


6. Jednego trzeba, aby grzesznik uchylił choć trochę drzwi serca swego na promień łaski miłosierdzia Bożego, a resztę już Bóg dopełni.


7. Jeśli nauczycie się odkrywać Jezusa w Eucharystii, to będziecie umieli odkrywać Go także w waszych braciach i siostrach, a w szczególności w najuboższych.


8. Kto trzyma ciało w karbach, odmawiając mu tego, co jest wzbronione, ten prawdziwie miłuje Boga i duszę i samo ciało, bo mu zapewnia szczęście prawdziwe.


9. Nie przejmuj się nadmiernie swymi upadkami. Niczego bowiem nie potrzebuję, aby z ciebie uczynić świętą. Chcę jedynie tego, byś nigdy nie opierała się mej woli.


10. Pewnego razu rzekł mi Pan, że nie mam prawdziwego posłuszeństwa, jeśli nie jestem gotowa cierpieć. Stawiam sobie przed oczy co On cierpiał, a wszystko staje się łatwe.