# 101 ZATRACENIE

Kategorie Spiritual

1. Najlepszą formą ekumenizmu jest życie według Ewangelii.


2. Bóg nic darmo nie daje, lecz wszystko otwiera i każdy z Boga tyle, ile chce, zabiera.


3. Miłość i bojaźń Boża to dwie potężne twierdze, z których wypowiada się wojnę grzechowi i diabłu.


4. Obserwując życie wielu chrześcijan jestem przekonany, że gdyby byli oni żołnierzami, zostaliby rozstrzelani za dezercję.


5. Jeżeli jesteś człowiekiem Bożym, pogardzaj bogactwem z takim samym zaangażowaniem, z jakim ludzie światowi dążą do jego zdobycia.


6. Pamiętaj, że losem dusz wybranych jest cierpienie. Należy je znieść po chrześcijańsku. Jest to ustanowiony przez Boga wymóg zbawienia i warunek przyszłej chwały.


7. Wszystkie kroki człowieka, który idzie, aby wysłuchać Mszy świętej, są ponumerowane przez Anioła i każdemu będzie przyznana najwyższa nagroda w tym i wiecznym życiu.


8. Przez chrzest stałeś się przybytkiem Ducha Świętego, nie wypędzaj więc Boga z twego serca przez niegodne życie, nie oddawaj się ponownie w niewolę szatana, bo twoją ceną jest Krew Chrystusa.


9. Po nawróceniu najszybciej szedłem w zatracenie, gdy cieszyłem się swoją pobożnością. Gdy nad trzecim dniem postu w tygodniu myślałem. Gdy trzy i pół godziny dziennie się modliłem. Biada nam faryzeuszom.


10. Do natury chrześcijaństwa należy pociąganie ku sobie innych. Gdybyś powiedział słońcu, że nie może świecić, to kłam mu zadajesz. A gdy mówisz, że chrześcijanin nie może być użyteczny, to znieważasz Boga i czynisz Go kłamcą. Bo łatwiej jest słońcu nie ogrzewać i nie świecić niż chrześcijaninowi nie być światłością.