1. Nic trudnego dla pokornego.


2. Czas ucieka, wieczność czeka.


3. Lekarze leczą, ale Bóg uzdrawia.


4. Nie jest sztuką dzielić się, kiedy masz dużo.


5. Zbieg okoliczności to ukryta interwencja Boga.


6. Kto nie korzysta z małych łask – nie otrzymuje wielkich.


7. Kościół atakować jest zdecydowanie łatwiej niż wiarę w Boga.


8. Od nawracania jest Duch Święty, ale od głoszenia Ewangelii jesteśmy my.


9. Zgodnie z metodą Gamaliela – jeśli to jest od Boga to się ostanie, jeśli od ludzi, to się rozpadnie.


10. Wiem o tym dobrze, że im dzieło piękniejsze i większe, tym straszniejsze burze przeciw niemu szaleć będą.


 

Dodaj komentarz